Ansvarlighedsstrategi

Nedenfor kan du læse om de punkter, som INNFLOW arbejder med og/eller er nået i mål med i relation til vores ansvarlighedsstrategi:

 

Politikker og procedurer:

INNFLOW har arbejdet med ansvarlighed i mange år og arbejder i henhold til de internationale anerkendte principper og politikker for samfundsansvar.

 

Kortlægning af leverandørkæden:

Alle leverandører er kortlagt til Tier 1, og der er afsat ressourcer til internt at håndtere dataene og sikre fremdriften.

 

Ansvarlig produktion:

Der er udarbejdet et auditprogram for at identificere mulige risici hos leverandøren og et testprogram for produkterne for at sikre, at kravene bliver overholdt.

 

Materialestrategi:

INNFLOW er afhængig af kundens krav til materialerne, men der kan altid tilbydes et alternativ til kunden.

 

HR:

INNFLOW har haft et tilfredsstillende resultat af medarbejderundersøgelserne.

Menu