Ansvarlighedsstrategi

Nedenfor kan du læse om de punkter, som INNFLOW arbejder med og/eller er nået i mål med i relation til vores ansvarlighedsstrategi:

 

INNFLOW har arbejdet med ansvarlighed i mange år og arbejder i henhold til de internationale anerkendte principper og politikker for samfundsansvar.

Alle leverandører er kortlagt til Tier 1, og der er afsat ressourcer til internt at håndtere dataene og sikre fremdriften.

Der er udarbejdet et auditprogram for at identificere mulige risici hos leverandøren og et testprogram for produkterne for at sikre, at kravene bliver overholdt.

INNFLOW er afhængig af kundens krav til materialerne, men der kan altid tilbydes et alternativ til kunden.

INNFLOW har haft et tilfredsstillende resultat af medarbejderundersøgelserne.

INNFLOW vil øge antallet af certificerede leverandører med 10% inden 2025.

INNFLOW vil etablere krav om at øge andelen af recycled content i deres polybags hos alle kunder inden 2028.

INNFLOW vil kortlægge til tier 2 hos deres strategisk vigtige leverandører.

INNFLOW vil udarbejde en materialeguide til deres kunder.

INNFLOW vil nedbringe Co2 udledningen i Scope 3.

Menu