Ansvarlighedsstrategi

Nedenfor kan du læse om de punkter, som The Headwear Company arbejder med og/eller er nået i mål med i relation til vores ansvarlighedsstrategi:

 

Politikker og procedurer:

The Headwear Company har udarbejdet og udsendt en Code of Conduct samt andre relevante politikker omkring børnearbejde, anti-korruption, kemikalierestriktioner og andet. Samtidig er der udarbejdet en on-boarding procedure for nye leverandører.

 

Kortlægning af leverandørkæden:

Processen for indhentning af oplysninger samt udarbejdelsen af en risikoanalyse er igangværende.

 

Ansvarlig produktion:

Der er for nuværende afsat ressourcer til at arbejde med dette, og resultaterne af denne investering forventes snarest muligt.

 

Materialestrategi:

The Headwear Company arbejder hele tiden på at finde bedre materialer til deres produkter. Derudover arbejder de kontinuerligt på at optimere deres emballage – både i forhold til mængde, materialer og genanvendelighed.

 

HR:

The Headwear Company har haft et tilfredsstillende resultat af medarbejderundersøgelserne.

Menu