Ansvarlighedsstrategi

Nedenfor kan du læse om de punkter, som The Headwear Company arbejder med og/eller er nået i mål med i relation til vores ansvarlighedsstrategi:

The Headwear Company har udarbejdet og udsendt en Code of Conduct samt andre relevante politikker omkring børnearbejde, anti-korruption, kemikalierestriktioner og andet. Samtidig er der udarbejdet en on-boarding procedure for nye leverandører.

 

Processen for indhentning af oplysninger samt udarbejdelsen af en risikoanalyse er igangværende.

Der er for nuværende afsat ressourcer til at arbejde med dette, og resultaterne af denne investering forventes snarest muligt.

The Headwear Company arbejder hele tiden på at finde bedre materialer til deres produkter. Derudover arbejder de kontinuerligt på at optimere deres emballage – både i forhold til mængde, materialer og genanvendelighed.

The Headwear Company har haft et tilfredsstillende resultat af medarbejderundersøgelserne.

Menu