Ansvarlighedsstrategi

Nedenfor kan du læse om de punkter, som Thygesen Textile Group som koncern stiller af krav:

 

Virksomhederne skal som minimum have sendt en Code of Conduct og kemikalierestriktioner ud til deres produktionsenheder.

Virksomheden skal som minimum have kortlagt deres leverandørkæde til Tier 1 og opsat systemer til registrering af yderligere Tiers.

Der skal foreligge en ansvarlig indkøbspolitik samt et defineret audit-program, og der skal være ressourcer afsat til at følge op på dette.

Et testprogram er etableret, og der er lavet en fremtidig design- og materialestrategi.

Det er et krav, at virksomhedernes medarbejdere årligt skal score deres medarbejdertilfredshed på minimum 4 samt besvare den APV, der sendes ud lovpligtigt hvert 3. år.

I 2022 har vi beregnet vores Co2e i Scope 2 på vores egne lokationer og arbejder på at sætte mål på forbedringer. Vi mangler at måle på egne biler, hvilket vi vil få med i regnskabet for 2023.

Scope 3 udledningen skal også måles, men det er meget kompliceret. Derfor har vi delt det op i følgende dele, som vi kommer til at sætte fokus på i 2023:
– Måle på inbound transportudledning
– Måle på outbound transportudledning
– Indsamle data fra eksterne leverandører på udledning
– Måle på udledning – produkter

Vi sorterer affaldet på alle lokationer men mangler enkelte fraktioner samt at måle på mængden af affald.

 

Vi har pt. over 50% af kvinder i virksomhedens ledelse. Vi mangler lige nu en politik omkring rekruttering, men vi har fokuseret på kernen i stjernen i første omgang. Da vi har opnået det vigtigste mål, har dette punkt ikke haft fokus i første omgang.

Vi ønsker at kommunikere mere omkring det, vi gør, og have en tekst på hjemmesiden, som vi opdaterer hvert kvartal.
Derudover skal vi have lavet en kommunikationsstrategi på området, hvor ønsket om at informere og undervise er i højsædet.
Vi har planer om at udarbejde en årlig ESG rapport.

Menu