Ansvarlighedsstrategi

Hos Thygesen Textile Group anerkender vi, at vi som virksomhed har et ansvar – både over for vores kunder og ansatte men også for jordkloden og dens befolkning. Derfor har vi udarbejdet og iværksat en ansvarlighedsstrategi, som skal hjælpe os med at leve op til vores ansvar som virksomhed.

Ansvarlighedsstrategien inkluderer forskellige fokuspunkter og specifikke målsætninger, som vi arbejder på at opnå inden 2024 og 2025.
Vores ansvar slutter dog ikke der. Vi vil blive ved med at udvikle os og sætte nye målsætninger for fremtiden, så vi kontinuerligt kan blive bedre og bedre.

For os betyder ansvar at gennemføre rentabel forretning på en måde, der både passer på mennesker og vores fælles jordklode.

Fokuspunkter

Med udgangspunkt i vores værdier og adfærd har vi valgt nedenstående fokuspunkter for vores ansvarlighedsstrategi:

Thygesen Textile Group skal forblive en arbejdsplads, der lægger vægt på trivsel, personlig udvikling og diversitet.
Du kan nedenfor finde en uddybende beskrivelse af fokuspunktet.

Hele vejen igennem vores værdikæde samt i egne aktiviteter og produktion vil vi sikre høje standarder for at minimere vores negative påvirkning af miljøet.
Du kan nedenfor finde en uddybende beskrivelse af fokuspunktet.

Vi vil nedbringe vores CO2 udledning og begrænse vores forbrug af jordens ressourcer.
Du kan nedenfor finde en uddybende beskrivelse af fokuspunktet.

Alle vores produkter og services er produceret og leveret gennem nøje udvalgte leverandører, der har respekt for mennesker, klimaet og miljøet.
Du kan nedenfor finde en uddybende beskrivelse af fokuspunktet.

Målsætninger

Nedenfor finder du en beskrivelse af vores målsætninger med udgangspunkt i ovenstående fokusområder.

MENNESKER I VORES VÆRDIKÆDE

 • Kvindelig repræsentation
  Vi har fokus på ligelig fordeling blandt kvinder og mænd i vores ledergruppe og stræber mod at opnå dette inden 2025.
  Dette gøres bl.a. via rekrutteringer.
 • Diversitet og trivsel
  Alle medarbejdere tilbydes et sundt og nærværende arbejdsmiljø med mange muligheder og fordele – bl.a. sund kantineordning, gratis træning og generel fokus på de fysiske og psykiske arbejdsforhold.
  Diversitet på arbejdspladsen sikres gennem vores ansættelsespolitikker.
 • Produktionsfaciliteter
  Vores produktionsfaciliteter er certificeret ud fra pålidelige sociale standarder for at sikre ordentlige arbejdsforhold. Vi sikrer, at disse forhold overholdes og løbende vedligeholdes.

MILJØET

 • Kemikalier
  Inden 2024 vil alle vores selskaber have politikker og programmer, der skal sikre, at der ikke bruges skadelige kemikalier i vores produkter.
 • Affaldshåndtering
  Inden 2024 vil vi etablere affaldssortering på alle vores lokationer. Mål for reducering af mængden af affald vil blive defineret.
 • Spildevandshåndtering
  Vi vil måle spildevandet i vores produktionsenheder og afrapportere for derigennem at sætte mål for forbedringer.

KLIMAET

 • Materiale- og designstrategi
  Inden 2024 vil alle vores selskaber have en strategi for deres produkter i forhold til cirkulær økonomi i design eller brug af bedre råvarer – inklusiv emballage.
 • Produktionsenheder
  Vi vil bygge og vedligeholde topmoderne produktionsfaciliteter, der tager hensyn til klimaet.
 • Måle og reducere intern CO2 udledning
  Inden 2024 vil vi sikre, at alle vores faciliteter måler og sætter mål for at reducere egne CO2 udledninger samt forbrug af energi.
 • Måle og reducere ekstern CO2 udledning
  Mål opstilles i overensstemmelse med Parisaftalen ift. ekstern CO2 udledning.

PRODUKTIONEN

 • Politikker og procedurer
  Inden 2024 vil alle vores selskaber have politikker og procedurer, der tager etiske og miljømæssige hensyn i forsyningskæderne.
 • Kortlægning af forsyningskæder
  Der bør altid være et grundigt system til håndtering af data fra forsyningskæderne. Inden 2025 vil alle vores datterselskaber være i stand til mindst at kortlægge forsyningskædens ‘trin 2’ i forhold til kerneprodukter.
 • Produktionen
  Inden 2024 vil alle vores datterselskaber have et system, der sikrer, at der påtages ansvar i forsyningskæderne. Revisioner og træning gennemføres med nøgleleverandører.
 • Indkøbssystemer og allokering af ressourcer
  Alle vores datterselskaber har en politik for ansvarlig indkøbspraksis og afsætter effektive ressourcer til håndtering af dette.

Ansvarlighedsstjerner

For løbende at følge op på målsætninger i forhold til vores ansvarlighedsstrategi, har vi udarbejdet ‘ansvarlighedsstjerner’.
Thygesen Textile Group koncernen og vores datterselskaber har alle stjerner, der giver billeder af, hvor langt de enkelte selskaber er, og hvad de arbejder med.

Stjernen består af to overordnede dele: kernen og takkerne.

Kernen:

I stjernens kerne er de fem minimumskrav for vores virksomheder angivet. Disse kan tilsammen give 75 point, og opnår virksomheden det, farves stjernen grøn. Vores ambition er, at alle vores virksomheder skal nå det mål. De minimumskrav, der stilles virksomhederne, er følgende:

Virksomheden skal som minimum have sendt en Code of Conduct og kemikalierestriktioner ud til deres produktionsenheder.

Virksomheden skal som minimum have kortlagt deres leverandørkæde til Tier 1 og opsat systemer til registrering af yderligere Tiers.

Der skal foreligge en ansvarlig indkøbspolitik samt et defineret auditprogram, og der skal være ressourcer afsat til at følge op på dette.

Et testprogram er etableret, og der er lavet en fremtidig design- og materialestrategi.

Det er et krav, at virksomhedernes medarbejdere årligt skal score deres medarbejdertilfredshed på minimum 4 samt besvare den APV, der udsendes lovpligtigt hvert 3. år.

Takkerne:
Stjernens anden del – takkerne – defineres af selskaberne selv i forbindelse med udarbejdelse af en strategi.

Alle selskaberne arbejder individuelt med en strategi inden for ansvarlighed, som tager udgangspunkt i det, der kræves af TTG. Dette opdateres løbende.

Takkerne for selve Thygesen Textile Group som koncern er defineret som følger:

Det skal sikres, at affaldssortering foregår på alle lokationer, og at der sættes mål for minimering af affald.

Der skal indsamles og måles på CO2 udledning på egne matrikler samt sættes mål for reduktion.

Der er sat et mål om ligelig fordeling af kvinder og mænd i ledergruppen.

Der skal udarbejdes rekrutteringspolitikker, som imødeser diversitet i virksomheden.

Dette er et stort område, som vi tager i små bidder. Vi måler på transport inbound og outbound som det første. Derefter vil vi – via kravene til materialestrategier fra selskaberne – få adgang til data, som kan bruges i en Scope 3 beregning på vores produkter. Til sidst vil vi kræve af vores leverandører, at de skal måle deres Scope 1 & 2 samt oplyse os om det.

Vi ønsker at kommunikere ofte og transparent om vores tiltag og forbedringer – blandt andet i form af en årlig ESG rapport.

Klik på nedenstående og find uddybende beskrivelser for hvert datterselskab i forhold til fokusområderne.

Menu