Generationsskifte

Thygesen Textile Group foretager generationsskifte, hvor 3. generation træder ind i virksomheden som ligeværdige aktionærer.

Innflow

Innflow etableres i samarbejde med partnerne Eva Lauridsen og Henrik Fugl.

The Headwear Company

Christine Headwear købes af Tytex og ændrer virksomhedsnavn til The Headwear Company.

Eneaktionær

Niels Laurits Thygesen overtager hele aktiekapitalen i Thygesen Textile Group.

Ændring i aktionærkredsen

Axcel og andre aktieindehavere købes ud, hvorefter aktiekapitalen af Thygesen Textile Group ejes af brødrene Niels Laurits, Eskild og Søren Thygesen.

Menu