Persondatapolitik

Kontakt og persondataansvarlig
Thygesen Textile Group er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles, når du er besøgende på vores side eller benytter dig af vores sociale medier mv. Du kan til enhver tid rette henvendelse til nedenstående.

Hvis din henvendelse vedrører indsigt, sletning, berigtigelse, begrænsning, indsigelse eller dataportabilitet, så læs venligst afsnittet om ”Dine rettigheder” først.

Firma
Thygesen Textile Group
Tulstrupvej 9-13
7430 Ikast
Mail: ttg@ttg.dk
CVR: 31766850

Hvilke personoplysninger behandler vi og til hvilket formål når man benytter vores hjemmeside:

Formål

Når man besøger vores hjemmeside, indsamler vi information om den besøgendes adfærd med det formål at opsamle statistik om brugen af hjemmesiden, samt med det formål at kunne lave målrettet markedsføring.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen), idet vi afvejer, at opsamlingen og videregivelse af adfærdsoplysninger på vores hjemmeside ikke bryder med den besøgendes grundlæggende rettigheder.
Man kan til enhver tid fravælge, at denne videregivelse sker ved at ændre indstillinger for tredjeparts cookies under vores cookiepolitik.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles alene personoplysninger i form af IP-adresse samt adfærd (klik på forskellige undersider på hjemmesiden). Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger

Vi videregiver indirekte og direkte personoplysninger til Google, LinkedIn og Facebook. Alle selskaber er beliggende i USA. Der er indgået databehandleraftaler med alle, og det er verificeret, at alle er en del af EU’s certificeringsaftale ”Privacy Shield”, som sikrer, at selskaber i USA behandler personoplysninger i henhold til gældende EU-lovgivning.

Opbevaring af personoplysninger

De data, vi indsamler til statistik, opbevares i 26 måneder hos Google Analytics, hvorefter de automatisk slettes. Øvrige data der videregives til tredjepart kontrolleres af disse, hvorfor vi ikke har kontrol over, hvornår data slettes.

Automatiske afgørelser og profilering

De indsamlede personoplysninger anvendes ikke i forbindelse med automatiske afgørelser, men det må forventes, at Google, LinkedIn og Facebook i væsentlig grad benytter besøgsadfærd til deres interne profilering.

Links til andre hjemmesider

Der kan på hjemmesiden være links til andre hjemmesider eller samarbejdspartnere. Vi kan ikke holdes ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider eller hjemmesidernes indsamling af personoplysninger.

Når man besøger vores Facebook-sider:

Formål

Vi og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger virksomhedens Facebook-sider. Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre os over for potentielle kunder og samarbejdspartnere, besvare henvendelser og lignende beslægtede formål.

Vi følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber os at sikre, at de besøgende på vores Facebook-side får information om persondata. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har man også som besøgende på vores Facebook-sider mulighed for at udøve sine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager vi følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger, bliver disse slettet så snart de kommer til vores kendskab.

Modtagere af personoplysninger

De personoplysninger der afgives, vil kun blive delt mellem Thygesen Textile Group og dennes samarbejdspartner i forhold til markedsføring og hjemmeside ”Web2Media”. Oplysninger videregives ikke til tredjepart.

Opbevaring af personoplysninger

Da de personoplysninger, der afgives på Facebook-siderne, afgives af personen selv på vores offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af personoplysninger altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen med henblik på at få slettet eventuelle opslag.

Automatisk afgørelser og profilering

Vi antager, at Facebook foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som Facebook er dataansvarlig for. Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser og profilering.

Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores Facebook-side, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data.

Når man besøger vores LinkedIn-side:

Formål

Vi og LinkedIn indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger virksomhedens LinkedIn Company Pages. Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre os over for potentielle kunder og samarbejdspartnere, besvare henvendelser og lignende beslægtede formål.

Vi følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber os at sikre, at de besøgende på vores LinkedIn-side får information om persondata. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har man også som besøgende på vores LinkedIn-side mulighed for at udøve sine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager vi følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger, bliver disse slettet så snart de kommer til vores kendskab.

Modtagere af personoplysninger

De personoplysninger der afgives, vil kun blive delt mellem Thygesen Textile Group og dennes samarbejdspartner i forhold til markedsføring og hjemmeside ”Web2Media”. Oplysninger videregives ikke til tredjepart.

Opbevaring af personoplysninger

Da de personoplysninger, der afgives på LinkedIn-siden, afgives af personen selv på vores offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af personoplysninger altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen med henblik på at få slettet eventuelle opslag.

Automatisk afgørelser og profilering

Vi antager, at LinkedIn foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som LinkedIn er dataansvarlig for. Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser og profilering.

Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores LinkedIn-side, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os at ændre på LinkedIn’s indstillinger for opsamling af data.

Hvem overfører og videregiver vi personoplysninger til:

Vi benytter os af en række eksterne virksomheder og services, som behandler personoplysninger på vores vegne. De er ’databehandler’ for os. For alle vores databehandlere gælder der, at vi har indgået databehandleraftaler, der sikrer, at vores krav til beskyttelse af personoplysninger følges. Fælles for disse gælder der, at vi kun overfører data – dvs. de data, som vi overfører tilhører os og bliver ikke brugt til egne formål af den eksterne virksomhed.

I videst muligt omfang anvender vi databehandlere, som ligger i EU/EØS, så personoplysninger ikke overføres til usikre tredjelande. I visse tilfælde benytter vi os dog af databehandlere i USA og Canada, dog kun hvis disse lever op til de gældende krav jævnfør GDPR.

I visse tilfælde kan vi under legitim interesse eller retslig forpligtelse videregive personoplysninger til eksterne virksomheder. Det kunne være forsikringsselskaber, SKAT og lignende. Fælles for disse gælder der, at de selv bliver dataansvarlige for personoplysninger de modtager fra os, da de selv bestemmer formål mv.

De registreredes rettigheder:

Hvis man ved eller har en formodning om, at vi behandler personoplysninger om en selv, har man en række rettigheder i forhold til behandlingen. De enkelte rettigheder er uddybet herunder. Skulle man vælge at gøre en af sine rettigheder gældende, eks. ved at bede om indsigt i hvilke personoplysninger, vi behandler om en selv, skal man rette henvendelse via e-mail til ttg@ttg.dk. Når vi har modtaget e-mailen og efterfølgende verificeret identiteten – for at sikre at vi ikke udleverer personoplysninger til uvedkommende – igangsætter vi processen.

Retten til indsigt

Man har ret til at bede om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om en selv. Såfremt vi behandler personoplysninger om personen, udleverer vi information om disse samt formål og lovhjemmel.

Retten til at gøre indsigelse

Man har ret til at gøre indsigelse, hvis man er uenig i vores behandling af personoplysningerne. Om en indsigelse efterlaves vurderes fra gang til gang.

Retten til at bede om begrænsning

Man har ret til at bede om, at vi begrænser behandlingen. Hvis vi behandler personoplysninger, kan man i visse tilfælde bede om at få begrænset behandlingen, hvis ikke man ønsker at alle de registrerede data skal indgå i behandlingen.

Retten til at bede om berigtigelse

Skulle de personoplysninger, vi behandler, være forkerte, har man ret til at få disse opdateret med korrekt information.

Retten til Dataportabilitet

Man har ret til at få udleveret sine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Bemærk at der alene er tale om de personoplysninger, man selv har givet til os.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke, så kan dette til en hver tid trækkes tilbage, hvorved behandlingen ophører.

Retten til at klage

Man er altid velkommen til at henvende sig til Web2Media, hvis man har spørgsmål eller ønsker at klage over en behandling af sine personoplysninger. Hvis man ikke er tilfreds med vores svar, har man mulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på Datatilsynets hjemmeside.

Menu