Vores værdier og adfærd

I vores virksomhed går vi meget op i værdier og i hele tiden at spille hinanden, vores samarbejdspartnere og vores kunder gode.

 • Vi har tillid til, at vi gør det bedste, vi kan, for at bidrage positivt til TTG.
 • Vi har tillid til, at vi gør alt, hvad vi kan, for at gøre en forskel for og med hinanden.
 • Vi stoler på hinanden – både når vi er til stede, og når vi er fraværende.
 • Vi har tillid til, at vi behandler hinanden professionelt og med respekt.
 • Vi har tillid til, at de udfordringer, vi må få med hinanden, bliver løst på en konstruktiv måde.
 • Vi har tillid til, at vi alle kan give og modtage konstruktiv feedback på en professionel måde.
 • Vi har tillid til, at vi overholder de aftalte regler.
 • Vi har tillid til, at vi altid holder, hvad vi lover.

 • Vi er ærlige over for kollegaer og partnere på en konstruktiv måde, da dette skaber tryghed og forhindrer konflikter og mistillid.
 • Vi er ærlige, hvis vi laver en fejl.
 • Vi er ærlige i forhold til vores arbejde.
 • Vi tror på, at med ærlighed kommer vi længst.

 • Vi behandler hinanden og vores partnere ordentligt og med respekt.
 • Vi behandler andre, som vi gerne selv vil behandles.
 • Vi accepterer ikke bagtaleri. Vi vil altid være loyale over for hinanden.
 • Vi fokuserer på, hvordan vi på tværs af virksomhederne kan hjælpe hinanden og dele viden og ressourcer.
 • Vi ser det bedste i hinanden.
 • Vi roser og anerkender hinanden.

 • Vi har en bæredygtig kultur, der skal være med til at forbedre personlige udviklinger og velvære.
 • Vi har en bæredygtig tilgang til hinanden og vores partnere.
 • Vi er loyale over for hinanden og behandler hinanden med respekt, empati og anerkendelse.
 • Vi fokuserer på at lave bæredygtige produkter.
 • Vi tager – hvis muligt – bæredygtige beslutninger.

 • Vi er innovative – hvis muligt – i alle facetter af vores forretning.
 • Vi vil altid forsøge at være et skridt foran.
 • Vi har en instinktiv passion for forandring og udvikling.
 • Vi tror på muligheder og vækst.

 • Vi tager altid udgangspunkt i vores værdier og fokuserer på mennesket, når vi laver forretninger.
 • Vi vil altid gøre en indsats for at optimere processer og skabe de bedste resultater for os selv og vores partnere.

 • Vi vil gennem en visionær tankegang altid se muligheder i tendenser og forandringer i markedet, i vores forretning og i mennesker omkring os.
 • Vi tænker i muligheder og ser ikke begrænsninger, når vi idéudvikler.
 • Vi tænker stort, sætter store mål og har høje forventninger til virksomhedens udvikling og til hinanden.

Vores logo bærer vores værdier og vores adfærd. Samtidig symboliserer grafikken i logoet vores vifte af virksomheder, der alle sammensluttes om T’et i grafikken (Thygesen Textile Group) og peger mod samme mål. Dette udtrykker sammenhold, fællesskab og konsensus.

Jubilæumsfilm

Klik på billedet og få et indblik i vores virksomhed og historie med vores 90 års jubilæumsfilm.

Sammenhold, innovation, ærlighed, ordentlighed, tillid og bæredygtighed er helt essentielle elementer i vores virksomhed og i arbejdet med vores kunder og samarbejdspartnere.

Vi løfter i flok…..

Menu