Vores værdier og adfærd

I vores virksomhed går vi meget op i værdier og i hele tiden at spille hinanden, vores samarbejdspartnere og vores kunder gode.

 • Vi har tillid til, at vi  gør det bedste, vi kan, for at bidrage positivt til TTG.
 • Vi har tillid til, at vi gør alt, hvad vi kan, for at  gøre en forskel for og med hinanden.
 • Vi stoler på hinanden – både når vi er til stede, og når vi er fraværende.
 • Vi har tillid til, at vi behandler hinanden professionelt og med respekt.
 • Vi har tillid til, at de udfordringer, vi må få med hinanden, bliver løst på en konstruktiv måde.
 • Vi har tillid til, at vi alle kan give og modtage konstruktiv feedback på en professionel måde.
 • Vi har tillid til, at vi overholder de aftalte regler.
 • Vi har tillid til, at vi altid holder, hvad vi lover.

 • Vi er ærlige over for kollegaer og partnere på en konstruktiv måde, da dette  skaber tryghed og forhindrer konflikter og mistillid.
 • Vi er ærlige, hvis vi laver en fejl.
 • Vi er ærlige i forhold til vores arbejde.
 • Vi tror på, at med ærlighed kommer vi længst.

 • Vi behandler hinanden og vores partnere ordentligt og med respekt.
 • Vi behandler andre, som vi gerne selv vil behandles.
 • Vi accepterer ikke bagtaleri. Vi vil altid være loyale over for hinanden.
 • Vi fokuserer på, hvordan vi på tværs af virksomhederne kan hjælpe hinanden og dele viden og ressourcer.
 • Vi ser det bedste i hinanden.
 • Vi roser og anerkender hinanden.

 • Vi har en bæredygtig kultur, der skal være med til at forbedre personlige udviklinger og velvære.
 • Vi har en bæredygtig tilgang til hinanden og vores partnere.
 • Vi er loyale over for hinanden og behandler hinanden med respekt, empati og anerkendelse.
 • Vi fokuserer på at lave bæredygtige produkter.
 • Vi tager – hvis muligt – bæredygtige beslutninger.

 • Vi er innovative – hvis muligt – i alle facetter af vores forretning.
 • Vi vil altid forsøge at være et skridt foran.
 • Vi har en instinktiv passion for forandring og udvikling.
 • Vi tror på muligheder og vækst.

 • Vi tager altid udgangspunkt i vores værdier og fokuserer på mennesket, når vi laver forretninger.
 • Vi vil altid gøre en indsats for at optimere processer og skabe de bedste resultater for os selv og vores partnere.

 • Vi vil gennem en visionær tankegang altid  se muligheder i tendenser og forandringer i markedet, i vores forretning og i mennesker omkring os.
 • Vi tænker i muligheder og ser ikke begrænsninger, når vi idéudvikler.
 • Vi tænker stort, sætter store mål og har høje forventninger til virksomhedens udvikling og til hinanden.

Vores logo bærer vores værdier og vores adfærd. Samtidig symboliserer trekanterne vores vifte af virksomheder.

Alle virksomhederne sammensluttes om T’et i logoet (Thygesen Textile Group) og peger mod samme mål. Dette udtrykker sammenhold, fællesskab og konsensus.

Jubilæumsfilm

Klik på billedet og få et indblik i vores virksomhed og historie med den nye 90 års jubilæumsfilm.

Sammenhold, innovation, ærlighed, ordentlighed, tillid og bæredygtighed er helt essentielle elementer i vores virksomhed og i arbejdet med vores kunder og samarbejdspartnere.

Vi løfter i flok…..

Menu